Välkommen till Fransén Rekrytering AB

 

Fransén Rekrytering hjälper företag och organisationer att rekrytera nyckelpersoner för anställning eller interimsuppdrag.

 

Vi rekryterar till ledningsgrupper och specialistfunktioner.

 

 

 

Företaget grundades 1996 och har gedigen erfarenhet av chefstillsättningar samt

upparbetade nätverk.

 

Vi följer ESK’s etiska regler för branschen.

 

Fransén Rekrytering samarbetar med några få utvalda, väl erfarna samarbetspartners.

Med en liten smidig och väl sammansatt grupp hjälper vi våra uppdragsgivare med hög

kvalitet och säker leverans.

 

Vi arbetar inom alla branscher och hjälper såväl mindre som större organisationer.

 

Grunden för de tjänster vi levererar vilar på ett företagsekonomiskt perspektiv, insikt och erfarenhet av många olika organisationer, egen linjeerfarenhet och god förståelse för det mänskliga. Varje uppdrag är för oss unikt – med stort engagemang för att uppnå bästa

resultat fokuserar vi på kundens bästa.